Tijdzicht

2019 was voor Spirit of the Age een jaar van analyse, afscheid en actie.

Zo keek Olga terug op de ontwikkeling van dialoog in Nederland en het ontstaan van de nationale week van de dialoog tien jaar geleden. Ze schreef een persoonlijk verslag over haar ervaringen en de lessen die ze hieruit getrokken heeft. Het verslag vormt het sluitstuk van de stichting Nederland in Dialoog die op 15 oktober 2019 ophield te bestaan en levert tegelijk waardevolle input voor nieuw (internationaal) onderzoek en ontwikkeling van dialogisch leiderschap en vakmanschap.

Renate experimenteert, onderzoekt en evalueert onder andere hoe dialoog in Duitsland vorm kan krijgen en schreef hier een artikel over. Daarnaast werkte ze met Olga aan een verdiepende training van Leerweg Dialoog en namen ze samen voor de tweede keer deel aan het internationale congres The World Needs Dialogue.

Femke nam begin dit jaar afscheid van stichting Dagjelesgeven om meer les te gaan geven en zo het onderwijs van binnenuit helpen vernieuwen. Ze experimenteerde onder meer met dialoog in lessen burgerschap. Daarnaast denkt en bouwt ze mee aan de ontwikkeling van een Nieuwe Sociale Praktijk die het systeem van de sociale projectencarrousel moet doorbreken.

Als we terugkijken, stellen we vast dat we ons dit jaar, na grondig (zelf)onderzoek, meer zijn gaan uitspreken over wat we denken dat er nodig is in deze tijd van verandering. En daar ook voor gaan staan. De vier 21-diners van het afgelopen jaar, over drijfveren, op komen dagen, je uitspreken en gehoord worden, versterkten deze beweging.

Om gehoord te worden, moet je positie kiezen, stelling nemen. Wij zoeken daarbij steeds naar de verbinding: van het persoonlijke met het gemeenschappelijke, van het individu, met het collectief. De vragen die daarbij opkomen zijn: wat is solidariteit? Hoe verbind je je aan een ander of een groter geheel, zonder jezelf te verliezen? Wat vraagt dat van jou en van die ander? Wat leert ons dit voor de grote veranderingen waar we als samenleving voor staan?

Over deze vragen buigen we ons graag samen met jullie in 2020.

Wil je op de hoogte blijven van onze inzichten en ontwikkelingen? Abonneer je op Tijdzicht.

2020-01-03T10:53:44+00:00

Hoogste tijd voor een Nieuwe Sociale Praktijk

2019 zal de boeken in gaan als een jaar van protest en actievoeren: jongeren gingen de straat op voor het klimaat, boeren en bouwers vochten voor hun voortbestaan, leraren en verpleegkundigen streden voor een lagere werkdruk en betere beloning. Het huidige politieke en economische systeem lijkt niet meer in staat om de publieke zaak goed te dienen. Sterker nog, stelt Maria van der Heijden van MVO Nederland in P+, het systeem staat de ontwikkeling naar [...]

2020-01-03T11:02:47+00:00

The World Needs Dialogue (2)

Dit jaar togen Olga en ik (Renate) weer naar Horsham bij London voor een internationale conferentie van mensen die professioneel met dialoog bezig zijn. De organisator was wederom de Academy of Professional Dialogue. Dit jaar was het aantal deelnemers iets behapbaarder, namelijk 45 uit ongeveer 20 landen. Het blijft een feest om elkaar te ontmoeten, te inspireren en van elkaar te leren. Accreditatie Inmiddels had ik een jaar bijgedragen aan het onderzoeken van accreditatie van [...]

2020-01-03T11:03:32+00:00

Dag Dagjelesgeven

In 2009 startten Joost Borsboom en Femke Zwaal met Dagjelesgeven. De LinkedIn-groep die Joost was gestart groeide in een paar jaar tijd uit tot een netwerk met meer dan 550 ingeschreven ondernemers en werknemers die hun passie wilden overbrengen aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het initiatief bleek sterk en zinvol, zowel voor scholen die graag de buitenwereld binnen wilden halen, als voor professionals die een maatschappelijke bijdrage wilden leveren. Een paar honderd scholen en [...]

2020-01-03T11:04:02+00:00

Dialoog in Frankfurt

Vanuit onze buitenpost in Frankfurt am Main een kort bericht van Renate over wat zij daar zoal doet in dialogisch opzicht: We bouwen sinds 2017 aan een Duitse Academy of Professional Dialogue. Het is een plek waar we uitwisselen over hoe ieder van ons met dialoog bezig is in het werk. In een Kliniek voor nierdialyse, op een PABO-opleiding, in de klas van een basisschool, werkend aan een proefschrift, met hoofbegaafden. De beoefening van dialoog [...]

2020-01-03T11:04:43+00:00

Ontwikkeling van Leerweg Dialoog

Er is veel gebeurd in 2019. Naast een succesvolle open training die we in het voorjaar verzorgden, gaven we bij een aantal organisaties mooie in-company trajecten vorm. Daarnaast groeide de behoefte om ons aanbod te verdiepen. Een oproep van de deelnemers aan de driedaagse training was de laatste aanmoediging om concreet gevolg te geven aan deze wens. De inspanningen resulteren in oktober 2019 in een nieuw aanbod: de Leerweg Dialogische Grondhouding. Leerweg Dialogische Grondhouding Deze [...]

2020-01-03T11:05:24+00:00

Dialogisch experiment

Hoe integreer ik de dialoog in mijn onderwijs? Met deze vraag ontwikkelde ik begin dit jaar een lessenreeks voor de eerstejaars mbo-studenten Financiën en Recht aan het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Als docent Nederlands en Burgerschap en mentor/coach zag ik verschillende mogelijkheden om dialoog op te nemen in het onderwijsprogramma: bij de loopbaan/coachlessen, bij burgerschap en bij Nederlands. Om praktische redenen besloot ik om een lessenreeks te maken voor het vak burgerschap [...]

2020-01-03T11:05:55+00:00

Dialoogavonden voor hoogbegaafden

Sinds november 2017 organiseren Hildi Glastra van Loon en ik (Renate) reeksen van drie dialoogavonden voor hoogbegaafden. Hildi is een beeldend therapeut en heeft een bedrijf in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten. Wij zijn complementair: zij creatief en ik van de dialoog. Het doel van de dialoogavonden is hoogbegaafden met elkaar in contact te brengen omdat zij elkaar kunnen inspireren in het omgaan met hun hoogbegaafdheid. Hoogbegaafden voelen zich namelijk regelmatig [...]

2020-01-03T11:14:39+00:00

Terugblik op 15 jaar Nederland in Dialoog

"Het is september 2019. Ik zit tussen de dozen met archiefmateriaal en laat vijftien jaar correspondentie, foto’s, flyers en reflecties door mijn handen gaan. Ik reflecteer op hoe de landelijke maatschappelijke beweging Nederland in Dialoog is ontstaan. Wat we bereikt hebben, welke dilemma’s we tegen kwamen. Ik schrijf mijn persoonlijke verhaal op. Spreek mijn waardering en erkenning uit voor alle betrokkenen en laat zien waar we trots op zijn. Ik deel graag lessen en dilemma’s zodat [...]

Vertragen en Verstillen 

In november brachten we, Renate en Olga, met een groep tijd door in de Vogezen. Al snel stapten we uit de klokkentijd en in de tijdloosheid. Er was ruimte voor wandelen, meditatie, alleen of juist samen zijn. We gingen in dialoog en speelden in een rustig tempo het Transformatiespel. De ruimte voor vertraging en verstilling bracht dat we goed contact konden maken met diepere drijfveren en hogere doelen. Iets waar je in je dagelijkse leven minder makkelijk op afstemt. De ruimte om een hele week te ontspannen en verdiepen was een groot cadeau. Tijdens de reis kwam de vraag omhoog: “Wat als alles precies is zoals het moet zijn? En wat als je precies op tijd bent?”. Al sinds 2015 organiseert Olga met haar partner Raymond Witvoet reizen onder de naam Wisdom Travellers. De reizen hebben als doel om je in aanwezigheid van anderen te buigen over een vraagstuk dat bij je leeft. Momenteel werken Raymond en Olga aan een verbreding en verdieping van het aanbod van Wisdom Travellers. De ambitie is om tot een meerjarig programma te komen voor persoonlijke ontwikkeling. www.wisdomtravellers.com