Van Serious naar Sustainable Social Value

Sociaal pioniers die opereren in de zorg en welzijn, zorgen voor waardevolle oplossingen waar vaak veel partijen van profiteren: kwetsbare groepen, mantelzorgers, professionele hulpverleners, de buurt, de gemeente. Toch hebben zij, blijkt uit onderzoek van onder meer McKinsey, meestal na een periode van ongeveer 5 jaar, moeite om duurzame financiering te vinden voor hun initiatieven. [...]

Door |2020-04-30T17:44:48+00:00december 8th, 2017|Opdrachten portfolio, Tijdzicht december 2017|0 Reacties

Bellen geen bezwaar in Tilburg

De gemeente Tilburg wil meer dialogisch te werk gaan in haar contact met de burger. De gemeenteraad heeft in juni van dit jaar besloten dat haar ambtenaren in bezwaarprocedures meer de dialoog gaan opzoeken met burgers en belanghebbenden. Dit besluit is gebaseerd op een gedegen onderzoek van twee universiteiten. Het programma heet “Bellen geen bezwaar” [...]

Duizend UWV’ers in dialoog over de visie 2018-2022

In oktober en november 2017 zijn zo'n 1000 medewerkers van UWV in dialoog gegaan over de visie 2018 – 2022. De uitnodiging aan alle medewerkers om hierover mee te denken, kwam van de Raad van Bestuur en werd gecombineerd met het vieren van het 15-jarig bestaan van UWV. Na een periode van reorganisatie en bezuinigen [...]

Door |2017-12-11T11:12:47+00:00december 8th, 2017|Opdrachten portfolio, Tijdzicht december 2017|0 Reacties

Arnhem Connect

Hoe ziet de regio ‘Groot Arnhem’ er over tien jaar uit? Welke economische en maatschappelijke kansen en uitdagingen zijn er voor de regio? Die vraag stelde Rabobank Arnhem een jaar geleden aan zo'n 500 bedrijven, ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en overheden uit de regio. Zij vormden zogenaamde expeditieteams rond de thema's circulaire economie, ondernemerschap & innovatie, vitaliteit [...]

Door |2020-04-30T17:45:12+00:00mei 8th, 2017|Jaarbericht 2016, Opdrachten portfolio|0 Reacties

Van Schulden naar Kansen

Van schulden naar kansen is een landelijke coalitie van zo'n twintig bedrijven die samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van betalingsachterstanden en probleemschulden. Op initiatief van Delta Lloyd Foundation delen zij kennis en werken ze aan oplossingen die gezond betaalgedrag bij klanten mogelijk maken en bevorderen. Zodat zij weer grip op hun financiën en op [...]

Door |2020-04-30T17:45:29+00:00mei 8th, 2017|Jaarbericht 2016, Opdrachten portfolio|0 Reacties

Het nieuwe doen in de zorg

Hoe creëren we bewustwording over dat er nieuwe vormen van samenwerking nodig zijn in zorg en welzijn? En inspireren we alle partijen die daar een rol in spelen om kritisch naar zichzelf te kijken en gedragspatronen te herkennen die verandering in de weg staan? Dat was de vraag van Robuust aan Spirit of the Age. [...]

Door |2020-04-30T17:45:59+00:00mei 8th, 2017|Jaarbericht 2016, Opdrachten portfolio|0 Reacties

Dichterbij de oorsprong

Eind 2015 presenteerde Rabobank Nederland haar nieuwe strategie. De kern: dichterbij de oorsprong. Dat wil zeggen: beter worden in wat Rabobank is, de enige coöperatieve maatschappelijke bank van Nederland. Een structurele dialoog met de samenleving hoort daar onlosmakelijk bij. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit en waardering van dialoogvoering door de Rabobank, heeft Spirit [...]

Door |2020-04-30T17:45:44+00:00mei 8th, 2017|Jaarbericht 2016, Opdrachten portfolio|0 Reacties
Ga naar de bovenkant