Tijdzicht

Spirit of the Age bestaat nu ruim een jaar.
In Tijdzicht 2016 vertellen we wat we het eerste jaar hebben gedaan en meegemaakt,
met wie we hebben samengewerkt en wat we hebben geadviseerd en geleerd.

Inmiddels zijn we ook al weer met nieuwe projecten bezig,
zoals de positionering van Het begint met taal, de gezamenlijke strategiebepaling van UWV
en de coaching en advisering van sociale ondernemers in de zorg en welzijnssector.

Daarnaast komt Renate van der Veen, die samen met Olga de Leerweg Dialoog heeft ontwikkeld, Spirit of the Age versterken. Renate brengt naast haar trainingsvaardigheden veel kennis en ervaring op het gebied van persoonlijke coaching en teamrolmanagement mee.

Wil je op de hoogte blijven van onze inzichten en ontwikkelingen? Abonneer je op Tijdzicht.

2020-04-30T17:34:36+00:00

Het nieuwe doen in de zorg

Hoe creëren we bewustwording over dat er nieuwe vormen van samenwerking nodig zijn in zorg en welzijn? En inspireren we alle partijen die daar een rol in spelen om kritisch naar zichzelf te kijken en gedragspatronen te herkennen die verandering in de weg staan? Dat was de vraag van Robuust aan Spirit of the Age. Samen bereidden we een inspiratiedag voor waarop bestuurders en managers uit de zorg- en welzijnssector met elkaar in dialoog gingen [...]

2020-04-30T17:34:45+00:00

Wat wil jij later worden?

‘Wat wilt u later worden?’, vroegen leerlingen aan een aantal bekende en minder bekende mensen, zoals staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën en directeur MVO Nederland Maria van der Heijden. Deze interviews maken onderdeel uit van de campagne ‘Wat wil jij later worden’ die Dagjelesgeven ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van de stichting, lanceerde. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 6 oktober op Scholengemeenschap Lelystad maakten zo’n 150 leerlingen kennis met allerlei professionals en stelden vragen [...]

2020-04-30T17:35:13+00:00

Dichterbij de oorsprong

Eind 2015 presenteerde Rabobank Nederland haar nieuwe strategie. De kern: dichterbij de oorsprong. Dat wil zeggen: beter worden in wat Rabobank is, de enige coöperatieve maatschappelijke bank van Nederland. Een structurele dialoog met de samenleving hoort daar onlosmakelijk bij. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit en waardering van dialoogvoering door de Rabobank, heeft Spirit of the Age deze onderzocht. Op basis van deze analyse hebben we een aanpak voor dialoog en verslaglegging voor 2016 [...]

2017-06-12T13:13:07+00:00

Leerweg Dialoog

Al sinds 2012 leiden Renate van der Veen en Olga Plokhooij mensen op om dialogen te begeleiden, om zo de kwaliteit van gespreksvoering en samenwerking te verhogen. We constateren dat de vraag naar dialoog in de samenleving en in organisaties sterk toeneemt. Het bewustzijn groeit dat gewone gespreksvormen niet altijd meer volstaan om samen tot gedragen besluiten en duurzame resultaten te komen. Steeds meer mensen zien hoe belangrijk aandachtig luisteren en spreken is om je [...]

2020-04-30T17:35:37+00:00

Arnhem Connect

Hoe ziet de regio ‘Groot Arnhem’ er over tien jaar uit? Welke economische en maatschappelijke kansen en uitdagingen zijn er voor de regio? Die vraag stelde Rabobank Arnhem een jaar geleden aan zo’n 500 bedrijven, ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en overheden uit de regio. Zij vormden zogenaamde expeditieteams rond de thema’s circulaire economie, ondernemerschap & innovatie, vitaliteit & zorg en wonen, die het perspectief voor de regio in kaart brachten. Daarnaast liet de bank een uitgebreid economisch [...]

2020-04-30T17:35:58+00:00

Van Schulden naar Kansen

Van schulden naar kansen is een landelijke coalitie van zo'n twintig bedrijven die samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van betalingsachterstanden en probleemschulden. Op initiatief van Delta Lloyd Foundation delen zij kennis en werken ze aan oplossingen die gezond betaalgedrag bij klanten mogelijk maken en bevorderen. Zodat zij weer grip op hun financiën en op hun leven krijgen. Spirit of the Age is vanaf de start betrokken om de coalitie inhoud, structuur en vorm te [...]

21-diners over de tijdsgeest

Op 21 maart 2016 ging onze maatschap Spirit of the Age officieel van start tijdens het eerste 21-diner. Daarna organiseerden we elke seizoenswisseling een dialoogdiner met ongeveer 21 betrokken en bevlogen mensen, van verschillende organisaties, leeftijden en achtergronden uit om elkaar te ontmoeten op een bijzondere plek. We wisselen gedachten uit over deze tijd: de 21ste eeuw. Dit leverde niet alleen bijzondere ontmoetingen op, maar ook nieuwe inzichten over de tijdgeest en wat die van ons vraagt.

Tijdens het vierde 21-diner op 21 december bij de Colour Kitchen in Utrecht kondigden we aan dat we hier in 2017 graag mee doorgaan, zodat een sterk Spirit of the Age-netwerk kan ontstaan dat maatschappelijke trends signaleert en onderzoekt vanuit verschillende perspectieven. En mensen uit diverse werelden verbindt en inspireert. Dit jaar organiseren we weer vier 21-diners: op 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december. Elke keer op een andere, passende locatie. Met steeds een nieuwe mix van mensen uit ons netwerk.

Toekomst Agrarisch Ondernemerschap

Met Rabobank organiseerde Spirit of the Age twee dialogenreeksen. Eén i.s.m. het NAJK voor jongeren over de toekomst van het Agrarisch Ondernemerschap. De ander over een duurzame toekomst van de Fruitteelt waar de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) de geprioriteerde onderwerpen ontving die in 2017 uitgewerkt worden in concrete acties. Telers keken naar zichzelf, hun samenwerking en benoemden kwaliteit, imago, promotie, samenwerking retail, kennis van consument, groei ondernemer en stoppen als onderwerpen waarop actie nodig is.

Taal doet meer

Taal doet meer coördineert al 30 jaar taalcoaching door vrijwilligers aan anderstaligen in Utrecht. Maar ze doen veel meer. Spirit of the Age ondersteunt Taal doet meer al een aantal jaren op het terrein van ondernemerschap en samenwerking met bedrijven. Zo organiseerden we vorig jaar samen met a.s.r. een bijeenkomst voor bedrijven die via een ’taalstraat’ kennis konden maken met de verschillende programma’s van Taal doet meer, van het jongerenprogramma School ’s Cool tot het programma Gezonde taal, dat onlangs bekroond werd tot beste Gezondheidsprogramma.

Wat is ambtelijk vakmanschap?

Samen met de Luisteracademie deden we onderzoek naar de beleving en dilemma’s van ambtelijk vakmanschap bij uitvoerende ambtenaren in 16 verschillende uitvoerende teams binnen de overheid, variërend van inspecteurs tot brugwachters tot cipiers. Het ministerie van BZK wilde graag weten wat er speelt in de uitvoering als het gaat om ambtelijk vakmanschap. Welke dilemma’s komen aan bod in reguliere overleggen? Voelen de mensen zich ambtenaar en wat verstaan zij onder ambtelijk vakmanschap? Lees hier ons advies aan het programmateam van het Ministerie van BZK.

MOON

In samenwerking met de CED groep, die onderwijsdiensten ontwikkelen zoals Nieuws in de klas, organiseerde Spirit of the Age vorig jaar een ontmoeting tussen bedrijven die maatschappelijk ondernemen in het onderwijs. Daarvoor nodigden we verschillende bedrijven uit die enige jaren geleden het Maatschappelijk Ondernemen in het Onderwijs Netwerk (MOON) vormden. Na een introductie van Lucas Meijs over onderwijs en vrijwilligerswerk en Renee van Eijk over Onderwijs 2032 ontstond een interessante dialoog tussen de aanwezige vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs.