Tijdzicht

De dagen worden korter en kouder, de winter en een nieuw jaar staan voor de deur. Een mooi moment om stil te staan bij wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht en geleerd. 2017 was voor ons wel het jaar van de dialoog: we hebben heel veel dialogen voorbereid en begeleid en ook een recordaantal gespreksleiders opgeleid. Dat past ook bij de tijdgeest: het was een jaar van grote verschuivingen in de politiek, in de natuur, in de economie. Dat vraagt om herijking en afstemming en de vorming van coalities rond urgente maatschappelijke vraagstukken. Daarbij zijn waarderende, onderzoekende gesprekken onmisbaar om ontstane verschillen te begrijpen en te overbruggen. Wij leggen graag de basis voor verbinding en bouwen mee aan krachtige coalities voor een circulaire en inclusieve samenleving.

Wil je op de hoogte blijven van onze inzichten en ontwikkelingen? Abonneer je op Tijdzicht.

2017-12-11T20:17:38+00:00

Van Serious naar Sustainable Social Value

Sociaal pioniers die opereren in de zorg en welzijn, zorgen voor waardevolle oplossingen waar vaak veel partijen van profiteren: kwetsbare groepen, mantelzorgers, professionele hulpverleners, de buurt, de gemeente. Toch hebben zij, blijkt uit onderzoek van onder meer McKinsey, meestal na een periode van ongeveer 5 jaar, moeite om duurzame financiering te vinden voor hun initiatieven. Het gevolg is dat waardevolle innovaties in de sociale sector niet verankerd worden en sociale pioniers, met al hun kennis [...]

2020-04-30T17:31:45+00:00

Meer dialogisch met de burger

De gemeente Tilburg wil meer dialogisch te werk gaan in haar contact met de burger. De gemeenteraad heeft in juni 2017 besloten dat haar ambtenaren in bezwaarprocedures meer de dialoog gaan opzoeken met burgers en belanghebbenden. Dit besluit is gebaseerd op een gedegen onderzoek van twee universiteiten. Het programma heet “Bellen geen bezwaar” en gaat zorgen voor laagdrempeliger informeel contact: het gesprek aangaan om elkaar goed te begrijpen en samen voor ogen houden welke rol [...]

2020-04-30T17:31:57+00:00

Reizen om te reflecteren

September 2017 vertrok een groep Wisdom Travellers naar het Bavona-dal in Zwitserland om het begrip wijsheid te onderzoeken. Wat is wijsheid? Hoe ontsluit je wijsheid (in organisaties)?. Vanuit Wisdom Travellers boden Raymond Witvoet en Olga Plokhooij de bedding voor dit onderzoek. "Op een prachtige plek in de natuur omringd door de Alpen, watervallen en snelstromende beken werden we de eerste avond begroet door vuursalamanders en zagen we later gemsbokken en roofvogels. Ons dagritme bestond uit [...]

2020-04-30T17:33:17+00:00

Duizend UWV’ers in dialoog over de visie 2018-2022

In oktober en november 2017 zijn zo'n 1000 medewerkers van UWV in dialoog gegaan over de visie 2018 – 2022. De uitnodiging aan alle medewerkers om hierover mee te denken, kwam van de Raad van Bestuur en werd gecombineerd met het vieren van het 15-jarig bestaan van UWV. Na een periode van reorganisatie en bezuinigen zet UWV in op het doorbouwen aan klantgerichtheid, vakmanschap en voldoen aan de resultaatverplichtingen die de organisatie heeft. Vanuit Spirit [...]

2020-04-30T17:34:20+00:00

Doorbraak van dialoog

2017 hebben we ervaren als een doorbraak voor dialoog. Steeds meer organisaties komen tot het inzicht hoe groot de waarde van dialoog is om onder meer: goed met elkaar te kunnen samenwerken, goed naar klanten te kunnen luisteren, leiderschap te ontwikkelen, en om samen na te denken over de visie en missie van de organisatie. Deze toegenomen interesse in dialoog uit zich in het feit dat we afgelopen jaar ruim 200 mensen in company hebben [...]

2020-04-30T17:33:42+00:00

Duurzame top in de dop

Naast haar advieswerk voor Spirit of the Age, is Femke Zwaal docent op het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Haar studenten zijn 18 jaar of ouder en doen de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): ze werken bij een leerwerkbedrijf en gaan 1 dag per week naar school. Ze worden opgeleid tot commercieel medewerker of junior accountmanager en Femke geeft hen het nieuwe vak Duurzaamheid. Wat betekent duurzaamheid voor hen en voor hun toekomst? "Bij de [...]

Even voorstellen: Renate van der Veen

Onlangs heeft Renate van der Veen zich aangesloten bij Spirit of the Age. We werken al jaren met haar samen en daarom zijn we verheugd dat ze nu teamlid is geworden. Renate is dialoogtrainer, -begeleider en adviseur. Daarnaast coacht zij hoogbegaafde volwassenen en begeleidt ze teams om hun diversiteit in natuurlijke talenten beter te herkennen en benutten.

Renate van der Veen: “Voor mij was aansluiten bij Spirit of the Age een logische stap. We kunnen zo nog meer onze krachten bundelen om te werken aan het in de wereld zetten van dialoog. Dialoog is voor mij dé manier om op een heel gewone wijze een ongewoon en goed gesprek te voeren met elkaar. Dialoog brengt je met elkaar in verbinding door persoonlijke ervaringen uit te wisselen, waardoor je de authenticiteit van mensen en de diversiteit tussen mensen ziet. Verrassende invalshoeken naast herkenbare ervaringen. Door meer mensen te leren hoe je dialoog doet en begeleidt, wil ik bijdragen aan dialoog als vanzelfsprekende vorm van gesprek in onze samenleving. Ik werk graag met diverse vormen van dialoog, Theory U, Appreciative Inquiry, Spiral Dynamics en Teamrolmanagement. Sinds twee jaar verdiep ik me ook in Focussing, een methodiek om je innerlijke dialoog te stimuleren. Door andere vragen te stellen kun je de wijsheid die je vanbinnen gewoon beschikbaar hebt, steeds beter horen en onder woorden brengen. Dat is een welkome aanvulling.”

Wil jij met mij in gesprek?

‘Wil jij met mij in gesprek?’ is een campagne waarmee Het Begint met Taal, het landelijk platform voor taalcoaching aan anderstaligen, aandacht vraagt voor taalcoaching. Het is een van de resultaten van het adviestraject dat Spirit of the Age heeft verzorgd, gericht op het zichtbaarder en aantrekkelijker worden van Het Begint met Taal, met name voor bedrijven. We hebben samengewerkt aan een duidelijke propositie, waaruit de meerwaarde blijkt van Het Begint met Taal: dé expert op het gebied van effectieve taalcoaching met een landelijk netwerk van 170 aangesloten organisaties en 11.000 vrijwilligers, die wekelijks met 22.000 anderstaligen in gesprek gaan.

hetbegintmettaal.nl

Oogst 21-diner september 2017

De mensen die er waren
in de keuken van kleuren
een mooie mengelmoes
van bloed- en geestverwanten.

De dingen die we deelden
in kleine luisterkringen
dromen en verhalen
van trots en klein geluk, een vlinder,
doorleefde angst en desondanks
de glans van idealen.

De stilte, de leegte,
de ruimte die ontstaat als je je opent
en maar blijft groeien
oneindig potentieel.

Om tot de kern te komen
van wat van waarde is
en beter te begrijpen
waarom en wie wij zijn.

door Femke Zwaal

Dialoog duurzaam leiderschap in de zorg

Hoe houd je als leidinggevende in de zorg een gezonde en duurzame balans tussen zorgen en loslaten, geven en ontvangen, het zakelijke en het persoonlijke? Wie zijn daarbij jouw voorbeelden en hoe geef je zelf het goede voorbeeld?

Deze vragen staan centraal in de dialoogsessie die Olga en Femke begeleiden tijdens het congres VOORbeeldig leiderschap in de zorg, dat Ariane Struyvenberg, oprichtster van The Young Girls Network op 1 februari 2018 organiseert. Het congres is erop gericht om vrouwelijke leiders in verschillende zorgsectoren te verbinden, zodat zij elkaar kunnen inspireren en versterken.

vrouwelijkeleidersindezorg.nl

Dialoogtraining vanaf maart 2018

Maart 2018 start er weer een training dialoog begeleiden waarvoor je je in kan schrijven.
De training bestaat uit drie dagen waarin vooral veel ruimte genomen wordt voor het oefenen met en inzicht krijgen in drie verschillende methoden van dialoogvoering. Er is in deze training plek voor 12 deelnemers. Dit geeft ons de ruimte om alle deelnemers persoonlijke aandacht te geven tijdens de oefeningen. De training is geschikt voor een ieder die de ambitie heeft om in zijn of haar organisatie gesprekken op een meer verbindende manier te begeleiden en het potentieel in de organisatie wil ontsluiten door met aandacht een gezamenlijk onderzoek te doen rond een betekenisvolle vraag.

leerwegdialoog.nl

21-diners over de tijdsgeest

Op 21 maart 2016 ging de maatschap Spirit of the Age van start tijdens het eerste 21-diner. Sindsdien organiseren we elke seizoenswisseling een dialoogdiner met ongeveer 21 bevlogen mensen om elkaar te ontmoeten op een bijzondere plek. We wisselen gedachten uit over deze tijd: de 21ste eeuw. Dit levert bijzondere ontmoetingen op en nieuwe inzichten over wat de tijdgeest van ons vraagt.

Spirit of the Age legt met de 21-diners verbindingen tussen mensen uit verschillende organisaties die elkaar kunnen versterken in de organisatorische en maatschappelijke vernieuwing waar zij aan werken. De 21-diners leggen langzaam maar zeker de basis voor een sterk netwerk dat maatschappelijke trends signaleert, verbinding organiseert en het vertrekpunt kan zijn voor een coalitie rond een maatschappelijk thema.