Onze visie

Spirit of the Age gelooft dat grote en ingewikkelde maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken alleen opgelost worden als we een beroep doen op alle wijsheid en bronnen die er zijn. Dit vraagt om dialoog en samenwerking tussen uiteenlopende partijen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de onderlinge verschillen tussen mensen, culturen, organisaties en generaties leiden vaak tot vervreemding, angst en spanningen.

Spirit of the Age gaat uit van kansen: van het goede in de mens en van de rijkdom van de natuur en wil deze positieve krachten in de samenleving mobiliseren en bundelen. Uit de creatieve spanning die zo ontstaat, komen inspirerende inzichten en activiteiten voort die leiden tot een betere balans in organisaties en de samenleving.

Spirit of the Age vraagt commitment: samenwerking is alleen succesvol als iedereen bereid is om te investeren en te delen. En iedere partij respect en waardering voor elkaar toont. Dan zal iedereen ook meeprofiteren van het gezamenlijke resultaat.

Spirit of the Age denkt inclusief en circulair: iedereen doet mee en alles is van waarde. Afval is grondstof voor iets nieuws, dwarsdenkers en nieuwelingen leveren nieuwe inzichten en waardevolle bijdragen. Niets gaat verloren, zoals in de natuur.

Spirit of the Age doet een beroep op persoonlijk leiderschap en eigen verantwoordelijkheid van alle mensen en organisaties, om de eigen ontwikkeling en groei in balans te brengen met de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen en de planeet.

 

kamilleveldgeijser 2

spirit-of-the-age_header-02