Spirit of the Age is een maatschap van Olga Plokhooij en Renate van der Veen.

Wij werken samen aan dialoog en samenwerking voor maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast brengen we ieder onze unieke talenten naar voren in projecten, programma’s en initiatieven.
Sinds 2012 verzorgen we dialoogtrainingen vanuit Leerweg Dialoog waarbinnen we samenwerken met een vaste kern ervaren trainers. Voorheen maakte Femke Zwaal deel uit van de maatschap. Zij is nog steeds met ons verbonden.

Olga Plokhooij
– Talent om mensen te inspireren om in beweging te komen ten behoeve van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkeling.
– Sterk in het faciliteren van betekenisvolle uitwisseling van talent, ervaring, visie en kennis. Weet dat dialoog een duurzame basis legt voor geïnspireerde samenwerking. Diversiteit is wat raakt, boeit en inspireert. Werkzaam voor o.a. Rabobank, Delta Lloyd, SER, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Veiligheid en Justitie, RvO Nederland, De Baak, Rijkswaterstaat, Robuust, VO-Raad, VOION, CAOP en Jenaplan.
– Door een multidisciplinaire studie ervaren in het caleidoscopisch kijken naar (maatschappelijke) ontwikkelingen. Oprichter van Amsterdam Dialoog, Moslimjongeren Amsterdam, Nederland in Dialoog, jongerenbeweging World=U en 7 Days of Inspiration. Dialoogtrainer vanuit Leerweg Dialoog in samenwerking met Renate van der Veen. En begeleider van ontwikkelreizen vanuit Wisdom Travellers met partner Raymond Witvoet.

.

.

Renate van der Veen
– Inspireert mensen graag een volgende stap op hun ontwikkelingspad te zetten. Dat is wat haar drijft en waarvoor ze iedere dag graag opstaat. Renate doet dit als coach en dan in het bijzonder voor hoogbegaafden, als teamrolexpert en als dialoogtrainer en -begeleider.
– Bij al deze activiteiten staat het aandachtig luisteren en het onderzoeken van persoonlijke ervaringen centraal. Een soort ontdekkingstocht naar wat nog niet gezegd wordt en wat je nog niet onder woorden kunt brengen, maar wat je wel kan helpen jezelf en de ander beter te begrijpen. Het is Renate’s passie om deel te nemen aan deze ontdekkingstochten en waar nodig te begeleiden. Dat ze een tijdje meereist in je gedachtenwereld om te helpen verhelderen.

– In maart 2023 kwam haar boek Handreiking Oplaadplekken uit. Daarin brengt ze kennis en ervaring samen over het creëren van bijeenkomsten en plekken waar je kunt opladen.

.

.

Femke Zwaal
– Talent voor taal en communicatie: via taal verbinding maken. Ideeën en idealen van mensen vertalen naar concrete doelen en plannen in een gemeenschappelijke taal; betekenis geven aan abstracte begrippen, zodat ze herkenbaar worden; oude en nieuwe verhalen waarderen en vastleggen. Altijd in dialoog.
– Sterk in samenwerking: focus op kansen en gemeenschappelijke, maatschappelijke belangen, initiatiefrijk, ondernemend, enthousiast, doorzetter. De maatschappij dat zijn wij. Stille kracht achter diverse coalities: Samenleving & Bedrijf, Nederland in Dialoog, PaVEM, Convenant Gezond Gewicht, Social Powerhouse, Van Schulden naar Kansen, MOON. De maatschappij dat zijn wij.
– Ondernemend in onderwijs: verbinding school en samenleving door bemiddeling gastdocenten (Dagjelesgeven) en als docent Nederlands en Burgerschap op het Koning Willem 1 College. Ontwikkelde Sociaal Ondernemende School, en vormde het netwerk Maatschappelijk Ondernemen in het Onderwijs Nederland (MOON). En leert nog elke dag bij.
Uitnodiging voor aansluiten bij onze maatschap

We staan open voor het verkennen en onderzoeken van nieuwe deelnemers aan onze maatschap om ons eigen sociale weefsel en de onderlinge dynamiek te versterken.

De kern van Spirit of the Age als maatschap:

  • We brengen allemaal onze unieke talenten in.
  • We doen dingen gemeenschappelijk en daarnaast is er ruimte voor eigen activiteiten.
  • We staan samen voor een aantal waarden: waardigheid van ieder mens, rechtvaardigheid, pionieren, duurzaam bijdragen, kwaliteit, vertrouwen in het ontstaan van het juiste als het proces klopt.
  • We hechten aan commitment, zakelijkheid en ondernemerschap; dus zelf iets in de wereld zetten.