Van schulden naar kansen is een landelijke coalitie van zo’n twintig bedrijven die samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van betalingsachterstanden en probleemschulden. Op initiatief van Delta Lloyd Foundation delen zij kennis en werken ze aan oplossingen die gezond betaalgedrag bij klanten mogelijk maken en bevorderen. Zodat zij weer grip op hun financiën en op hun leven krijgen.

Spirit of the Age is vanaf de start betrokken om de coalitie inhoud, structuur en vorm te geven zodat de verschillende partijen hun kennis en ervaring kunnen delen en constructief samenwerken aan de gezamenlijke ambitie om schulden om te zetten in kansen.

Schuldeisers

De coalitie is een initiatief van Delta Lloyd Foundation en verbindt verschillende schuldeisers: energiebedrijven, banken, (zorg)verzekeraars, woningcorporaties, telecombedrijven en andere organisaties die veel klanten hebben met betalingsproblemen en schulden. Daarnaast dragen kennispartners zoals Hogeschool van Amsterdam en Stichting Lezen en Schrijven bij aan onderzoek en ontwikkeling.

Spirit of the Age is als coördinator, adviseur en begeleider betrokken.

Armoede en schuld

Armoede bestaat ook in Nederland. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is het aantal huishoudens dat worstelt met problematische schulden gestegen tot 700.000. Dat zijn schulden die niet binnen 3 jaar terug te betalen zijn. Een groot deel van deze schulden bestaat uit boetes, incasso- en deurwaarderskosten.

Delta Lloyd Foundation zet zich sinds 2008 in voor financiële zelfredzaamheid van kwetsbare groepen door middel van voorlichting en vrijwilligerswerk. Schulden ontstaan niet alleen door een gebrek aan geld; maar ook door gebrek aan netwerk, opleiding, kansen, gezondheid, capaciteiten. Om armoede en schulden te bestrijden moet je al deze aspecten aanpakken. Het bedrijfsleven heeft hier als schuldeiser een grote verantwoordelijkheid.

Ambitie 2020

In 2014 heeft Delta Lloyd de ambitie uitgesproken ‘dat bedrijven in 2020 structureel samenwerken om armoede in Nederland veroorzaakt door problematische schulden te voorkomen’.

Samen met Spirit of the Age heeft Delta Lloyd diverse dialogen georganiseerd met schuldenaren, experts en schuldeisers om inzicht te krijgen in hoe bedrijven kunnen bijdragen aan het verminderen van armoede en probleemschulden.

Vervolgens is een coalitie gevormd van schuldeisers die hierin het voortouw wilden nemen en van elkaar wilden leren. Samen hebben zij het manifest ‘Van schulden naar kansen’ opgesteld en een aantal concrete doelen voor 2020 geformuleerd.

Resultaten

Sinds de vorming van de coalitie in 2015 zijn de volgende resultaten geboekt:

  • lancering van ethisch manifest tijdens Nieuwjaarsevent MVO Nederland;
  • ondertekening manifest door 20 bedrijven;
  • ontwikkeling van eenvoudige betaaltaal en communicatiemiddelen (film, lexicon, leespanel);
  • samenwerking in actieprogramma voor grote steden met Aegon en Manpower;
  • samenwerking in pilot vroegsignalering olv Nuon en CZ;
  • veel media-aandacht (oa. tv-serie en debatreeks Schuldig, congres HVA);

Meer informatie: www.schuldeiserscoalitie.nl