Spirit of the Age is een maatschap van Olga Plokhooij en Renate van der Veen.

Wij werken samen aan dialoog en samenwerking voor maatschappelijke ontwikkeling.
Sinds 31 december 2021 maakt Femke Zwaal deel uit van de SAGE-raad als Eigenwijze, daarvoor was zij maat in de maatschap. Femke en Olga werkten eerst vanuit Nieuwe Maan samen, waar ze Samenleving en Bedrijf en Nederland in Dialoog oprichtten en het Oranje Fonds Groeiprogramma voor sociale pioniers vormgaven. Renate en Olga verzorgen sinds 2012 training in dialoog begeleiden vanuit Leerweg Dialoog.

 

Olga Plokhooij
– Talent om mensen te inspireren om in beweging te komen ten behoeve van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkeling.
– Sterk in het faciliteren van betekenisvolle uitwisseling van talent, ervaring, visie en kennis. Weet dat dialoog een duurzame basis legt voor geïnspireerde samenwerking. Diversiteit is wat raakt, boeit en inspireert. Werkzaam voor o.a. Rabobank, Delta Lloyd, SER, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Veiligheid en Justitie, RVO Nederland, De Baak, RVO NL, Robuust, VO-Raad, VOION, CAOP en Jenaplan.
– Door een multidisciplinaire studie ervaren in het caleidoscopisch kijken naar (maatschappelijke) ontwikkelingen. Oprichter van Amsterdam Dialoog, Moslimjongeren Amsterdam, Nederland in Dialoog, jongerenbeweging World=U en 7 Days of Inspiration. Dialoogtrainer vanuit Leerweg Dialoog in samenwerking met Renate van der Veen. En begeleider van ontwikkelreizen vanuit Wisdom Travellers met partner Raymond Witvoet.

 

 

Renate van der Veen
– Inspireert mensen graag een volgende stap op hun ontwikkelingspad te zetten. Dat is wat haar drijft en waarvoor ze iedere dag graag opstaat. Renate doet dit als coach en dan in het bijzonder voor hoogbegaafden, als teamrolexpert en als dialoogtrainer en -begeleider.
– Bij al deze activiteiten staat het aandachtig luisteren en het onderzoeken van persoonlijke ervaringen centraal. Een soort ontdekkingstocht naar wat nog niet gezegd wordt en wat je nog niet onder woorden kunt brengen, maar wat je wel kan helpen jezelf en de ander beter te begrijpen. Het is Renate’s passie om deel te nemen aan deze ontdekkingstochten en waar nodig te begeleiden. Dat ze een tijdje meereist in je gedachtenwereld om te helpen verhelderen.

 

 

 

Femke Zwaal
– Talent voor taal en communicatie: via taal verbinding maken. Ideeën en idealen van mensen vertalen naar concrete doelen en plannen in een gemeenschappelijke taal; betekenis geven aan abstracte begrippen, zodat ze herkenbaar worden; oude en nieuwe verhalen waarderen en vastleggen. Altijd in dialoog.
– Sterk in samenwerking: focus op kansen en gemeenschappelijke, maatschappelijke belangen, initiatiefrijk, ondernemend, enthousiast, doorzetter. De maatschappij dat zijn wij. Stille kracht achter diverse coalities: Samenleving & Bedrijf, Nederland in Dialoog, PaVEM, Convenant Gezond Gewicht, Social Powerhouse, Van Schulden naar Kansen, MOON. De maatschappij dat zijn wij.
– Ondernemend in onderwijs: verbinding school en samenleving door bemiddeling gastdocenten (Dagjelesgeven) en als docent Nederlands en Burgerschap op het Koning Willem 1 College. Ontwikkelde Sociaal Ondernemende School, en vormde het netwerk Maatschappelijk Ondernemen in het Onderwijs Nederland (MOON). En leert nog elke dag bij.