2024-05-29T10:11:15+00:00

We zijn als Leerweg Dialoog in veel organisaties actief

We zijn als Leerweg Dialoog in veel organisaties actief om mensen in dialoog te trainen of dialoogtrajecten te begeleiden.   NPO in 2024 dialoogsessies ontwerpen en begeleiden over thema’s rond sociale veiligheid naar aanleiding van het commissierapport Van Rijn.   UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen sinds [...]

2020-04-30T17:20:32+00:00

Crisis toont urgentie van sterk sociaal fundament

De coronacrisis stelt de Nederlandse samenleving zwaar op de proef. Daarbij worden de kwetsbaarste groepen het hardst geraakt. Het kabinet benadrukt daarom het belang van saamhorigheid en omzien naar elkaar. Sociale initiatieven die zich al jaren voor kwetsbare groepen inzetten, zijn hierbij onmisbaar. Zij vormen [...]

2020-04-30T17:25:42+00:00

Hoogste tijd voor een Nieuwe Sociale Praktijk

2019 zal de boeken in gaan als een jaar van protest en actievoeren: jongeren gingen de straat op voor het klimaat, boeren en bouwers vochten voor hun voortbestaan, leraren en verpleegkundigen streden voor een lagere werkdruk en betere beloning. Het huidige politieke en economische systeem [...]

2020-04-30T17:28:23+00:00

Terugblik op 15 jaar Nederland in Dialoog

"Het is september 2019. Ik zit tussen de dozen met archiefmateriaal en laat vijftien jaar correspondentie, foto’s, flyers en reflecties door mijn handen gaan. Ik reflecteer op hoe de landelijke maatschappelijke beweging Nederland in Dialoog is ontstaan. Wat we bereikt hebben, welke dilemma’s we tegen [...]

2020-04-30T17:28:58+00:00

Samenwerken aan duurzame doelen – hoe doen bedrijven dat?

Steeds meer bedrijven omarmen de Sustainable Development Goals (SDG's) als richtlijn voor hun MVO-beleid. Al snel ontdekken ze dat ze deze doelen niet alleen kunnen bereiken. Het gaat immers over complexe processen, waarbij de hele keten moet meewerken om tot duurzame verbeteringen te komen. Zo [...]

2020-04-30T17:31:09+00:00

Oorsprong Appreciative Inquiry Dialoog

Sinds 2013 geven Renate en Olga training in het voeren van dialoog op basis van Appreciative Inquiry, het waarderend onderzoek. Olga werkte al sinds 2004 met de vier dialoogstappen van Stichting Nederland in Dialoog, die ook uitgaan van de principes van Appreciative Inquiry. Door vragen op [...]