Project omschrijving

Steeds meer bedrijven omarmen de Sustainable Development Goals (SDG’s) als richtlijn voor hun MVO-beleid. Al snel ontdekken ze dat ze deze doelen niet alleen kunnen bereiken. Het gaat immers over complexe processen, waarbij de hele keten moet meewerken om tot duurzame verbeteringen te komen. Zo ontstaan er coalities waarin verschillende organisaties samenwerken aan gemeenschappelijke doelen, zoals de coalitie Schone Kleren, de Klimaatcoalitie, Betoncoalitie, Voedselcoalitie, enz.

Hoe kunnen zulke complexe samenwerkingen tot concrete resultaten leiden? Het gevaar van praatclubjes, windowdressing en conflicterende belangen ligt op de loer. De vraag van veel bedrijven is: welke partnerschappen zijn de moeite waard en hoe bereik je de optimale win-win-win?

Onderzoek

De schuldeiserscoalitie is een voorbeeld van zo’n MVO-coalitie waarin bedrijven samenwerken aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk: problematische schulden. Spirit of the Age heeft deze coalitie vanaf het begin mee opgebouwd en maakte een analyse van de ontwikkeling van deze bedrijvencoalitie, als onderdeel van ons onderzoek naar samenwerkingsontwikkeling voor maatschappelijke doelen. We brachten het proces van de opbouw in 2014 tot nu in kaart met behulp van de ‘partnering circle’ van de Partnership Brokers Association en interviewden de hoofdrolspelers. Ook brachten we de meest voorkomende teamrollen in kaart. Op basis hiervan hebben we een aantal succesfactoren en valkuilen gedefinieerd en adviezen gegeven voor de volgende stappen.

Working Apart Together

Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de bedrijven in deze coalitie niet met elkaar, maar naast elkaar werken aan het maatschappelijke doel. Working Apart Together. De coalitie fungeert vooral als platform om kennis en ervaringen te delen en om de gezamenlijke belangen te verdedigen. Echt samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en producten blijkt heel lastig. Hetzij omdat de partners te veel van elkaar verschillen, hetzij omdat ze elkaars concurrenten zijn.

Wat zegt dit over hoe MVO-coalities in het algemeen samenwerken? En wat ze bereiken? Om hier antwoord op te kunnen geven vergelijken we een aantal MVO-coalities met elkaar. Het resultaat van dit onderzoek hopen we in 2019 te publiceren.