Project omschrijving

De coronacrisis stelt de Nederlandse samenleving zwaar op de proef. Daarbij worden de kwetsbaarste groepen het hardst geraakt. Het kabinet benadrukt daarom het belang van saamhorigheid en omzien naar elkaar. Sociale initiatieven die zich al jaren voor kwetsbare groepen inzetten, zijn hierbij onmisbaar. Zij vormen het fundament van de ‘civil society’. Met hun opgebouwde expertise en netwerk zijn zij in staat om betaalbare oplossingen te bieden die voorkomen dat nog meer mensen een beroep moeten doen op de overbelaste en dure professionele zorg.

Met de initiatiefgroep Nieuwe Sociale Praktijk komen wij op voor deze  sociale initiatieven die al voor de crisis werden bedreigd in hun voortbestaan, ondanks hun  aantoonbare positieve impact. Zij lopen vast in het huidige systeem van tijdelijke en versnipperde financiering en tijdrovende aanbesteding- en verantwoordingsprocedures.

Op dit moment worden in allerijl noodverbanden aangelegd om de sociale initiatieven de crisis door te helpen. Dat is goed, maar om de samenleving weerbaar te maken is meer nodig. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een website en een artikel met een dringende oproep aan alle beslissers en financiers in zorg en welzijn om het sociaal initiatief te erkennen en waarderen als preventieve oplossing voor zorg en welzijn. Daarin staan vier voorwaarden:

  1. Investeer in ontwikkelruimte (zodat innovaties tot wasdom komen en geïmplementeerd worden)
  2. Zorg voor duurzame financiering (in een integraal beleidskader gericht op de lange termijn)
  3. Werk samen (binnen gemeentes, met fondsen, tussen sociale initiatieven onderling)
  4. Maak de impact zichtbaar (stel betrouwbare meetinstrumenten gratis beschikbaar)

Met deze oproep, die volgende week gelanceerd wordt, sluiten we ons aan bij de groeiende beweging van burgers, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers die de crisis zien als een waarschuwing en hét moment om de samenleving duurzamer en socialer te maken.

Meer weten? Lees de oproep hier.