Project omschrijving

“Bij een MBA vergaar je kennis, bij het Young Executives Program ontwikkel je wijsheid.”

Sinds 2014 is Olga als freelance trainer actief voor De Baak. De eerste jaren in het programma de Informele Leider en sinds 2019 ook in het Young Executives Programma. De Informele Leider is een training voor mensen die zonder formele macht opdrachten moeten realiseren door te beïnvloeden en samen te werken. Bewust regie nemen over je gedrag is een van de sleutels in het programma. Dat vraagt zelfkennis en aanwezig zijn in het moment. Er wordt in het programma ingezet op experimenten met nieuw gedrag, feedback geven en je af te vragen waarom je iemand volgt en wat dat van jouzelf vraagt. Het animo voor de training neemt sterk toe nu steeds meer organisaties managementlagen verwijderen en meer met (zelfsturende) teams werken.

Het Young Executives Program (YEP) is een programma dat bestaat uit vijf modules verspreid over negen maanden. Er is ruimschoots aandacht in het programma om tot inzicht te komen over wat je gevormd heeft, wat je als jouw roeping ervaart en hoe je dit inzicht om kan zetten in de praktijk van je werk door leiderschap te nemen op een authentieke manier. Een van de sprekers in het programma is Dennis Karpes van JustDigIt en voorheen Dance4life. Er is ruimte voor verstilling, reflectie, bewustwording over eigen vorming, kennis over verandermanagement, een internationale reis met een opdracht voor een sociale onderneming en bezinning in de natuur en in een klooster. Het programma gaf Olga in oktober de kans om de module over Bezinning en Inspiratie bij Zin in Werk in Vught vorm te geven met haar zeer gewaardeerde collega en vriendin Paulien Assink.

Meer informatie.