Project omschrijving

Sociaal pioniers die opereren in de zorg en welzijn, zorgen voor waardevolle oplossingen waar vaak veel partijen van profiteren: kwetsbare groepen, mantelzorgers, professionele hulpverleners, de buurt, de gemeente. Toch hebben zij, blijkt uit onderzoek van onder meer McKinsey, meestal na een periode van ongeveer 5 jaar, moeite om duurzame financiering te vinden voor hun initiatieven. Het gevolg is dat waardevolle innovaties in de sociale sector niet verankerd worden en sociale pioniers, met al hun kennis en netwerk, afhaken, waardoor kansen voor participatie van kwetsbare groepen in de samenleving blijven liggen of verdwijnen.

Een aantal ervaren sociaal ondernemers is opgestaan om te onderzoeken wat de knelpunten en vooral kansen zijn voor duurzame financiering en verankering van de waarde die sociaal pioniers creëren in de verschillende sociale domeinen. Onder de titel Van Serious naar Sustainable Social Value, gaan we samen met verschillende stakeholders experimenteren met alternatieve financieringsvormen die ervoor zorgen dat sociaal ondernemers van blijvende waarde kunnen zijn voor de samenleving.

Actie-onderzoek

Spirit of the Age is een van de initiatiefnemers van dit actie-onderzoek, omdat wij ons oprecht zorgen maken over de verdwijning van al het sociaal kapitaal dat de afgelopen jaren is opgebouwd, mede dankzij de investeringen van stimuleringsprogramma’s, zoals het Oranje Fonds Groeiprogramma en Heldcare. Als ontwikkelaars en coaches van deze programma’s voelen wij ons medeverantwoordelijk voor de verduurzaming van dit sociaal kapitaal.

De onderzoeksvragen die centraal staan in het actie-onderzoek zijn:

  1. Wat zijn de huidige financieringsvormen voor sociaal pioniers in het sociaal domein?
  2. Welke knelpunten ondervinden zij bij de realisatie van duurzame financiering?
  3. Welke oplossingen bedenken zij hier nu voor?
  4. Welke alternatieve vormen van financiering zijn mogelijk?
  5. Wat is er nodig om sociaal pioniers én financiers klaar te maken voor duurzame vormen van financiering?

Op 31 oktober hebben we samen met een aantal sociaal pioniers van het eerste uur een eerste inventarisatie gemaakt van wensen en voorwaarden voor duurzame financiering. Gelijkwaardigheid en circulariteit kwamen daarbij als basisprincipes naar voren: samen investeren en samen zorgen dat er geen energie/kapitaal/kennis verloren gaat.

Begin volgend jaar (datum) gaan we met stakeholders in gesprek over experimenten met alternatieve financieringsvormen die we in 2018 willen doen. Wij nodigen financiers en ervaren sociaal pioniers van harte uit om mee te doen. Als je meer informatie wilt mail dan femke@spiritoftheage.nl.

Foto: Danspaleis is een voorbeeld van een sociaal initiatief gericht op ouderen: zij organiseren dansavonden voor ouderen, compleet met sfeervolle aankleding.