Project omschrijving

2019 zal de boeken in gaan als een jaar van protest en actievoeren: jongeren gingen de straat op voor het klimaat, boeren en bouwers vochten voor hun voortbestaan, leraren en verpleegkundigen streden voor een lagere werkdruk en betere beloning. Het huidige politieke en economische systeem lijkt niet meer in staat om de publieke zaak goed te dienen. Sterker nog, stelt Maria van der Heijden van MVO Nederland in P+, het systeem staat de ontwikkeling naar een socialer en duurzamer samenleving in de weg. Het is tijd voor een ander duurzamer en inclusiever systeem.

Dat is ook de conclusie van het actieprogramma Sustainable Social Value, gericht op het verduurzamen van het sociaal initiatief. Dat zijn initiatieven van sociale pioniers/ondernemers die zorgen voor betaalbare oplossingen in de welzijnssector, zoals de training van kwetsbare jongeren, mantelzorg tussen buren, verbindende activiteiten voor eenzame ouderen of werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en taalontwikkeling bij nieuwkomers. Daardoor zijn ze een belangrijke partner voor gemeenten, fondsen en bedrijven bij het realiseren van hun maatschappelijke doelen.

Maar veel waardevolle initiatieven, zoals The Colour Kitchen, Granny’s finest en Food for Good komen na een aantal succesvolle jaren in de problemen. Dat ondernemers na een aantal jaar in de problemen komen, is op zich geen nieuws en hoeft ook niet erg te zijn. Echter gaat het hier om problemen die niet veroorzaakt worden door een gebrek aan ondernemerskwaliteiten, innovatiekracht of doorzettingsvermogen. Ze worden veroorzaakt door het huidige financiële en maatschappelijke systeem waar deze specifieke groep ondernemers mee te maken heeft.

Spirit of the Age werkte dit jaar samen met een aantal sociaal pioniers en Suzanne Kooij en Deny de Jong van Funding Plus aan een grondige analyse van de oorzaken van dit probleem en concludeerde:  het is tijd voor een Nieuwe Sociale Praktijk, waarin het sociaal initiatief wordt erkend en gewaardeerd als de preventieve oplossing voor een groeiende behoefte aan zorg en hulp. Het sociaal initiatief ontstaat namelijk wanneer er een lokale zorg- of hulpvraag is en voorkomt, dankzij de inzet van vrijwilligers, dat mensen een beroep gaan doen op de veel duurdere en schaarse professionele zorg en hulpverlening.

In een manifest dat begin 2020 verschijnt roepen we fondsen, bedrijven en gemeenten op om samen te investeren in de ontwikkeling van deze Nieuwe Sociale Praktijk, middels een kennisplatform en experimenten die aantonen hoe lokale sociale initiatieven structureel kunnen bijdragen aan goede zorg en welzijn in Nederland.

Femke Zwaal

Meer weten? Volg ons op www.nieuwesocialepraktijk.nl