Project omschrijving

Hoe ziet de regio ‘Groot Arnhem’ er over tien jaar uit? Welke economische en maatschappelijke kansen en uitdagingen zijn er voor de regio? Die vraag stelde Rabobank Arnhem een jaar geleden aan zo’n 500 bedrijven, ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en overheden uit de regio. Zij vormden zogenaamde expeditieteams rond de thema’s circulaire economie, ondernemerschap & innovatie, vitaliteit & zorg en wonen, die het perspectief voor de regio in kaart brachten. Daarnaast liet de bank een uitgebreid economisch onderzoek uitvoeren. Spirit of the Age begeleidde deze expeditie en adviseerde over de communicatie van de resultaten en de vervolgstappen.

Coöperatie

In een veranderende regio met leeglopende winkelgebieden, vergrijzende dorpen en duurzaamheidsvraagstukken is het goed om inzicht te krijgen in de toekomst. Als coöperatieve bank wilde Rabobank Arnhem dit samen met haar stakeholders onderzoeken. Waar liggen kansen en uitdagingen en wat kunnen de verschillende partijen doen om het welzijn en de welvaart in de regio te garanderen? Door deze zoektocht met elkaar aan te gaan, wordt ook duidelijk waar je elkaar kunt helpen.

Expeditieteams

Er waren vier expeditieteams bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen, zorg, overheid en Rabobank. Zij wisselden kennis en ervaringen uit rond de vier thema’s en kwamen regelmatig bijeen om verslag te doen van hun bevindingen.

Elk expeditieteam had zijn eigen focus en dynamiek. In het team vitaliteit & zorg ontstond al snel een plan voor een wijkgerichte aanpak in samenspraak met de gemeente. Het team wonen zag kansen om samen iets te doen aan het ‘gat’ tussen huren en kopen. En het team circulaire economie omarmde het idee van een regioscan om overzicht te krijgen en keuzes te maken uit de veelheid aan duurzame initiatieven gevolgd door een CE Challenge, die meer ondernemers met duurzame ambities kan betrekken. Het team ondernemerschap & innovatie stelde vast dat er veel ondernemersverenigingen en –clubjes zijn die innovatie ondersteune .

Arnhem Connect

De expeditie werd afgesloten met een grote netwerkbijeenkomst in Burgers’ Zoo, waar het economisch onderzoek werd gepresenteerd. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek en de expeditieteams is dat de economische groeikansen in de regio Arnhem voor het oprapen liggen, maar nog erg versnipperd zijn. Meer samenwerking is nodig. Om dit te bevorderen gaat Rabobank Arnhem met steun van de gemeente en een aantal grote Arnhemse bedrijven het platform Arnhem Connect opzetten. Dit ‘ verbindend deltaplan’ gaat samenwerkingsprojecten ondersteunen op het gebied van circulaire economie, ondernemerschap & innovatie, vitaliteit & zorg en wonen. De ambitie is om hier ook jongeren bij te betrekken. Het gaat immers om hun toekomst.

Meer informatie vind je hier.