Project omschrijving

Hoe kunnen wij samen de meerwaarde van migranten op de werkvloer en in de samenleving vergroten? Over deze vraag gingen 50 HR-managers, werknemers, werkzoekenden, opleiders, taalcoaches en bestuurders op 20 november in gesprek bij Berenschot in Utrecht. Doel van organisatoren Het Begint met Taalen Taal doet meer*was om ervaringen en inspirerende voorbeelden uit te wisselen van het aannemen van mensen met een taalachterstand. En om taalcoaching, als aanvulling op reguliere taallessen, onder de aandacht bij werkgevers te brengen. Femke adviseerde bij de organisatie van deze rondetafelbijeenkomst en briefte de sprekers en gespreksleiders.

De bijeenkomst is een belangrijke eerste stap om de samenwerking met bedrijven te versterken en hen te laten ervaren hoe taalcoaching bij kan dragen aan de ontwikkeling van anderstaligen op het werk. Daarvoor heeft Het Begint met Taal zich ook aangesloten bij het Taalakkoord, een landelijke coalitie van bedrijven die werk maken van taalontwikkeling op de werkvloer. Dit biedt een mooi platform om meer bedrijven kennis te laten maken met het landelijk netwerk van vrijwillige taalcoaches dat Het Begint met Taal ondersteunt. Zo gaat schoonmaakbedrijf Asito, winnaar van de diversiteitsprijs 2018 voor werkgevers, volgend jaar een proef doen samen met een van de aangesloten lokale taalcoachorganisaties en ook Berenschot, die inclusie op de werkvloer hoog op de agenda heeft staan, neemt nu ook taalinclusie als speerpunt in het HR-beleid op. Deze voorbeelden inspireren andere bedrijven hoe je mee(r) met taal kunt doen.

*Het Begint met Taal is het landelijk netwerk voor taalcoaching aan anderstaligen en ondersteunt de 160 lokale taalorganisaties die zorgen dat wekelijks duizenden vrijwilligers met anderstaligen de taal oefenen. Taal doet meer is de Utrechtse taalcoachorganisatie.