Project omschrijving

Afgelopen zomer stonden wij stil bij onze gezamenlijke missie en de rol die de 21-diners daarbij spelen. Het resultaat van deze reflectie lees je hier:

Spirit of the Age draagt bij aan een duurzame, inclusieve en circulaire samenleving door personen, teams en organisaties bewust te maken van hun verbindende kracht (spirit) en te helpen om die krachten te bundelen om samen zorg te dragen voor het collectief. Wij noemen dat samenwerkingsontwikkeling.

Een van de manieren waarop wij dit doen zijn de 21-diners, die we elke drie maanden, bij de wisseling van de seizoenen, organiseren. Dan ontmoeten zo’n 21 betrokken mensen van verschillende organisaties, leeftijden en achtergronden elkaar op een bijzondere plek en delen hun kijk op deze tijd: de 21ste eeuw.

Het idee is om 21 diners te organiseren en het 21stediner, op 21 maart 2021, met het hele netwerk dat is ontstaan, te vieren en onze inzichten te delen.

De diners worden ervaren als verbindend, voedend en verrijkend. Hierdoor worden we ons gezamenlijk bewust van de tijdsgeest van de 21ste eeuw en wat deze van ons vraagt. Het beeld dat zo ontstaat, vormt de basis voor onze activiteiten.

We willen graag vasthouden aan het ritme, de vorm (dialoog) en de oogst (gedicht op basis van de opgehaalde kaarten). Maar inhoudelijk willen we een verdiepingsslag maken die aansluit op de inzichten uit de eerste tien diners:

  • We hebben te maken met een complexe werkelijkheid waarin mensen en gebeurtenissen op elkaar inwerken, omdat alles met elkaar verbonden is;
  • Er is een grote diversiteit aan perspectieven, waarvan we veel kunnen leren en waardoor het inzicht in de samenhang der dingen groter wordt;
  • We zien veel fragmentatie, waardoor het zicht op die samenhang en het gemeenschappelijke belang wordt vertroebeld.

Als Spirit of the Age willen we helpen om die samenhang zichtbaarder te maken en het samenspel tussen mensen, teams en organisaties te verbeteren, zodat de samenleving als geheel in balans en gezond is.

Daarbij richten we ons op vraagstukken die gaan over persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en samenwerking. Zo willen we bijdragen aan de transitie van de ‘I-Age’ naar de ‘S-Age’. Van het industriële en individualistische informatietijdperk naar een periode van sociale samenhang en een spirit van samenwerking voor het collectief.

Als beeld voor deze ontwikkeling zien we een boom voor ons: stevig geworteld in de grond en verbonden met de aarde en een met de natuur.

In de komende 21-diners willen we focussen op het ontwikkelingsproces, te beginnen bij de grond waarin de boom en de mens geworteld is. Op 21 december praten we over innerlijk werk voor persoonlijke ontwikkeling. Om zo, stap voor stap, inzicht te krijgen in hoe mensen, teams en organisaties deel uit maken van en bij kunnen dragen aan een samenleving die als geheel in balans en gezond is.