Project omschrijving

Op 26 en 27 september kwamen vertegenwoordigers van 5 continenten en ruim 100 landen bij elkaar in Rijeka, Kroatië. Om elkaar te ontmoeten in het kader van het Intercultural Cities Programma van de Raad van Europa. Een netwerk dat sinds 2008 kennis over diversiteit en een inclusieve samenleving bevordert door onderzoek, kennisdeling, gezamenlijke programma’s, trainingen en netwerkbijeenkomsten.

Olga werd uitgenodigd om haar ervaringen met dialoog en diversiteit te delen. Veel aandacht ging uit naar haar ervaring met dialoog op basis van Appreciative Inquiry, het waarderend onderzoeken. En naar de maatschappelijke beweging Nederland in Dialoog die zij in 2006 met een aantal collega’s initieerde. Een hele leuke uitnodiging in een dynamisch, internationaal netwerk met bevlogen mensen.

De bijeenkomst vond plaats in de net geopende Impact Hub van Rijeka en werd geopend door de burgemeester. Na een welkomstwoord en inhoudelijke uiteenzetting over het ICC programma door directeur Irena Guidikova (foto), zette Olga de dialoogmethodiek uiteen. De gretigheid in de zaal was groot, de vragen eindeloos. Kan iedereen gespreksleider zijn? Hoeveel mensen mogen er maximaal deelnemen? Heb je Geert Wilders bereikt? Waarom raakt de dialoog mensen? Hoe formuleer ik een goede vraag? Is een dialoog altijd van toepassing?

Maar vooral de eigen ervaring met de dialoog als start van de conferentie over de vraag “waar wil je meer van in dit netwerk?”, leverde veel enthousiasme op. In kleine groepjes maakten mensen kennis met elkaar via deze vraag. Nieuwe mensen werden in het netwerk opgenomen en samen werd onderzocht wat voor een ieder een mooie focus voor de tweedaagse was.

De sessie eindigde met de vraag wie er een dialoogtraining zou willen volgen in 2019. De hoeveelheid handen die werden opgestoken was veel meer dan verwacht en voor de programmacoördinator reden om gelijk een uitnodiging te doen aan Olga om in het voorjaar een training te verzorgen. Missie geslaagd!

Voor meer informatie: Intercultural Cities Programme