Project omschrijving

Sinds 2013 geven Renate en Olga training in het voeren van dialoog op basis van Appreciative Inquiry, het waarderend onderzoek. Olga werkte al sinds 2004 met de vier dialoogstappen van Stichting Nederland in Dialoog, die ook uitgaan van de principes van Appreciative Inquiry. Door vragen op een internationale dialoogconferentie, ging Olga op zoek naar de oorsprong van deze aanpak.

Een van de mede-oprichters van Nederland in Dialoog, Roos Nabben, nam haar mee in de geschiedenis. Toen in 2001 in Rotterdam de eerste Dag van de Dialoog werd georganiseerd, bracht Roos vanuit Brahma Kumaris een ervaring in met de krachtige werking van dialoog. Zij deed deze ervaring in 2000 op tijdens de Peaceworkshop van Manifesto 2000, een UNESCO-conferentie in het Internationale Jaar van Cultuur en Vrede. Daar werd de Appreciative Inquiry-methode – ontworpen in de jaren tachtig door David Cooperrider en Suresh Srivasta – gecombineerd met de inzichten over bewustzijnsontwikkeling en de belangrijke rol van stilte en meditatie van Brahma Kumaris.

In 2012 is Olga teruggegaan naar de klassieke stappen van Appreciative Inquiry en heeft ze deze vertaald naar vijf stappen die doorlopen worden in een dialoog die ongeveer 2 uur duurt. De stappen zijn Verkennen, Verdiepen, Verbeelden, Vormgeven en Verwezenlijken.

Het is een energie-genererende dialoogvorm die positief en toekomstgericht is en heel concrete resultaten oplevert. Niet alleen in maatschappelijke dialogen zoals georganiseerd door Nederland in Dialoog. Maar juist ook in organisaties die zich willen ontwikkelen op basis van “wat er al goed gaat”. Ze passen dan vaak Appreciative Inquiry toe als methodiek voor het gehele organisatieontwikkelingstraject.

De afgelopen jaren hebben Renate en Olga vanuit Leerweg Dialoog via open en incompany trainingen een paar honderd mensen in deze dialoogvorm getraind. Onder andere bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid, UWV, de Sociaal-Economische Raad, VOION, CAOP, RVO.NL en Rabobank.

Bij de Rabobank vormde de trainingen onderdeel van een meerjarig adviestraject van Spirit of the Age dat resulteerde in de vormgeven van het Dialoog Expertise Centrum dat sinds 2018 geheel zelfstandig draait en regionale en nationale dialogen faciliteert over maatschappelijke en organisatorische thema’s.