Project omschrijving

We zijn als Leerweg Dialoog in veel organisaties actief om mensen in dialoog te trainen of dialoogtrajecten te begeleiden.

 

UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 • sinds 2018 dialoogtrainingen voor medewerkers en begeleiding van diverse dialoogtrajecten met honderden medewerkers (2018, 2020, 2021 en 2022). 

Belastingdienst

 • sinds 2023 trainingen in diverse dialoogmethodieken om gesprekken in teams over vooroordelen bespreekbaar te maken naar aanleiding van de Toeslagenaffaire

Sociaal Economische Raad

 • sinds 2017 dialoogtrainingen voor medewerkers en begeleiding bij diverse dialoogtrajecten

Koninklijke Auris Groep

 • sinds 2018 dialoogtrainingen voor medewerkers en begeleiding bij enkele dialoogtrajecten met honderden medewerkers  (2018, 2022 en 2023).

Gemiva Groep

 • sinds 2023 dialoogtrainingen voor medewerkers en begeleiding bij dialoogtraject met medewerkers over toekomst van de zorg.

Rijkswaterstaat

 • sinds 2020 trainingen in drie dialoogmethodieken voor medewerkers

RADAR

 • sinds 2024 dialoogtraining om gesprek over inclusie op gang te brengen

CAOP – Kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein

 • sinds 2017 trainingen in drie dialoogmethodieken voor medewerkers

Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • sinds 2012 traject van dialoogtrainingen  voor medewerkers

Rabobank

 • traject van 3,5 jaar – van scan op dialoogvoering, training medewerkers, begeleiding visietrajecten en oprichting dialoogexpertise centrum van Rabobank

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • sinds 2019 diverse dialoogtrainingen voor medewerkers

LTO

 • sinds 2017 dialoogbegeleiding bij diverse trajecten (2017, 2018, 2023)

Arbeidsmarktplatform

 • Expedities teamdialoog voor schoolleiders – training in begeleiden van dialoog in teams.

Nationale Jeugd Raad (NJR)

 • dialoogtraining in het kader van de begeleiding van World=U dialogen

Nederlandse Fruittelers Organisatie

 • dialoogtraject waarbij telers met o.a. de Rabobank in dialoog gingen over de toekomst van de sector

Fontys

 • dialoogtraining voor medewerkers

Raad van Europa

 • dialoogtraining voor medewerkers

Riksja Travel

 • dialoogtraining voor medewerkers

Voion – Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voortgezet onderwijs

 • dialoogtraining voor medewerkers

VO-Raad – Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs

 • dialoogtraining voor medewerkers

LTO Glaskracht

 • dialoogworkshops voor medewerkers

Gemeente Tilburg

 • training voor medewerkers gericht op dialogische grondhouding in bezwaarcommissies