Project omschrijving

Met veel plezier kunnen we aankondigen dat het voornemen om een verbindende bijeenkomst te organiseren zeer concreet aan het worden is. We (Renate en Olga) maken deel uit van een netwerk van actieve dialoogbeoefenaars die elkaar ontmoet hebben in verschillende contexten en vanuit verschillende achtergronden. We gaan als netwerk een impuls geven aan dialoog in Nederland door een inspirerende, verbindende bijeenkomst te organiseren in november.

Het idee voor de bijeenkomst ontstond tijdens een conferentie van de Academy for Professional Dialogue waar een aantal Nederlandse dialoogbeoefenaars elkaar (nader) leerden kennen. We spraken uit dat het tijd is om tot een nieuw niveau van uitwisseling en verbinding te komen. Het afgelopen jaar hebben we elkaar met regelmaat gesproken om nader kennis te maken en groeide de groep tot tien personen. In aanloop naar een live bijeenkomst op 1 november 2020 zullen we twee online dialoogsessies aanbieden om stapsgewijs de groep van betrokkenen te vergroten.

In de vorige tijdzicht deelden we het artikel over 15 jaar Stichting Nederland in Dialoog dat ik schreef op verzoek van de Academy for Professional Dialogue. Eén van de constatering in het artikel is dat er de afgelopen jaren in Nederland veel verschillende visies op goede dialoogvoering waren die allemaal tot een eigen stroming leidden. Stromingen die zich eerst van elkaar afzonderden om zichzelf te emanciperen. Een begrijpelijke stap in de ontwikkeling van een gespreksvorm en grondhouding die ruimte probeert te verkrijgen in een veld dat gedomineerd wordt door discussie, overtuigen en de sterkste zijn. Nu de emancipatie van het dialoog domein in Nederland flink gevorderd is, constateren we dat we graag de handen ineen slaan. De eigen identiteiten en stromingen zijn duidelijk genoeg uitgekristalliseerd om op te gaan in een grotere stroom die dialoog in Nederland steviger op de kaart zet. We spreken van een meerstromenland in dialoog.

Mooi om te constateren dat we de afgelopen jaren het proces doorliepen dat ook in een dialogisch gesprek plaatsvindt. De verwondering die ontstaat als je verschillen niet wegpoetst maar uitspreekt en onderzoekt. Meerwaarde, complementariteit, verrijking; allemaal woorden die het potentieel van de diversiteit duiden. We ondervonden dat het benutten van diversiteit, een proces is dat vroeg om aannames los te laten, te willen begrijpen, vragen te stellen en te onderzoeken.

We verheugen ons nu al op de bijeenkomsten in het najaar!

Als je de uitnodiging wilt ontvangen voor de bijeenkomst op 1 november 2020, stuur dan een mailtje naar info@leerwegdialoog.nl.