Project omschrijving

Al sinds 2012 leiden Renate van der Veen en Olga Plokhooij mensen op om dialogen te begeleiden, om zo de kwaliteit van gespreksvoering en samenwerking te verhogen.

We constateren dat de vraag naar dialoog in de samenleving en in organisaties sterk toeneemt. Het bewustzijn groeit dat gewone gespreksvormen niet altijd meer volstaan om samen tot gedragen besluiten en duurzame resultaten te komen. Steeds meer mensen zien hoe belangrijk aandachtig luisteren en spreken is om je zodoende met jezelf, de ander, de inhoud en de context te verbinden om van daaruit prettig en constructief samen te werken en leven. Dialoog is de gespreksmethodiek bij uitstek om deze diepere verbinding te maken en te onderhouden. We zijn dan ook blij ruim 300 mensen getraind te hebben de afgelopen jaren voor onder andere Rabobank, RVO.nl, Ministerie van Veiligheid en Justitie, CAOP, VOION, VO-raad en Jenaplan scholen.

Foto door Kevin de Wildt
Toelichting: bij de afronding van training dialoog begeleiden ontvingen alle deelnemers een talking stick.