Wij zien de volgende trends en ontwikkelingen die vragen om dialoog en samenwerking:

Terug naar de oorsprong – organisaties zijn te complex geworden en afgedreven van hun oorspronkelijke missie en reden van bestaan: dienstverlening aan de samenleving. Medewerkers, klanten en andere belanghebbenden vervreemden en haken af.

Grenzen aan de vrijheid – hoe bewaren we vrede en veiligheid zonder onze (gast)vrijheid en privacy geweld aan te doen? Welke gedeelde waarden en normen zijn essentieel voor onze samenleving? Waar ligt de grens tussen nudging, betutteling en handhaving?

Beroep op solidariteit – tussen generaties: ouderen en jongeren leren van en zorgen voor elkaar; tussen organisaties: zzp’ers werken samen, delen risico’s, grote bedrijven en start-ups leren van elkaar;   tussen mensen: inzet voor kwetsbare groepen, waardering voor andere culturen en ideeën.

Leren van iedereen – we leren niet alleen op school van docenten, maar halen kennis overal vandaan, liefst uit de praktijk. We blijven ook leren en zijn tegelijk leermeester voor anderen. Dit vraagt een hele nieuwe oriëntatie op het onderwijssysteem en de rol van vakdocenten.

Vraag naar verantwoordelijkheid – waar kan je – als burger, bedrijf, bestuurder – invloed uitoefenen? Persoonlijk leiderschap, ondernemerschap, reflectie en ontwikkeling staan centraal in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg van de toekomst.