De gemeente Tilburg wil meer dialogisch te werk gaan in haar contact met de burger. De gemeenteraad heeft in juni van dit jaar besloten dat haar ambtenaren in bezwaarprocedures meer de dialoog gaan opzoeken met burgers en belanghebbenden. Dit besluit is gebaseerd op een gedegen onderzoek van twee universiteiten. Het programma heet “Bellen geen bezwaar” en gaat zorgen voor laagdrempeliger informeel contact: het gesprek aangaan met elkaar om elkaar goed te begrijpen en de bedoeling samen voor ogen te houden.

Spirit of the Age mag de gemeentejuristen daarbij ondersteunen door hen te trainen in dialogische vaardigheden en vervolgens te begeleiden bij het in de praktijk brengen van deze nieuwe vaardigheden.

Samen met gemeente Tilburg gaan we eraan werken dat burgers steeds vaker zullen zeggen: “Ik voelde me echt gehoord en serieus genomen. Ik begrijp nu wat wel en niet mogelijk is.”