Portfolio oud2020-04-30T17:16:12+00:00

Van Serious naar Sustainable Social Value

Sociaal pioniers die opereren in de zorg en welzijn, zorgen voor waardevolle oplossingen waar vaak veel partijen van profiteren: kwetsbare groepen, mantelzorgers, professionele hulpverleners, de buurt, de gemeente. Toch hebben zij, blijkt uit onderzoek van onder meer McKinsey, meestal na een periode van ongeveer 5 jaar, moeite om duurzame financiering te vinden voor hun initiatieven. Het gevolg is dat waardevolle innovaties in de sociale sector niet verankerd worden en sociale pioniers, met al hun kennis [...]

Bellen geen bezwaar in Tilburg

De gemeente Tilburg wil meer dialogisch te werk gaan in haar contact met de burger. De gemeenteraad heeft in juni van dit jaar besloten dat haar ambtenaren in bezwaarprocedures meer de dialoog gaan opzoeken met burgers en belanghebbenden. Dit besluit is gebaseerd op een gedegen onderzoek van twee universiteiten. Het programma heet “Bellen geen bezwaar” en gaat zorgen voor laagdrempeliger informeel contact: het gesprek aangaan met elkaar om elkaar goed te begrijpen en de bedoeling [...]

Duizend UWV’ers in dialoog over de visie 2018-2022

In oktober en november 2017 zijn zo'n 1000 medewerkers van UWV in dialoog gegaan over de visie 2018 – 2022. De uitnodiging aan alle medewerkers om hierover mee te denken, kwam van de Raad van Bestuur en werd gecombineerd met het vieren van het 15-jarig bestaan van UWV. Na een periode van reorganisatie en bezuinigen zet UWV in op het doorbouwen aan klantgerichtheid, vakmanschap en voldoen aan de resultaatverplichtingen die de organisatie heeft. Vanuit Spirit [...]

Arnhem Connect

Hoe ziet de regio ‘Groot Arnhem’ er over tien jaar uit? Welke economische en maatschappelijke kansen en uitdagingen zijn er voor de regio? Die vraag stelde Rabobank Arnhem een jaar geleden aan zo'n 500 bedrijven, ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en overheden uit de regio. Zij vormden zogenaamde expeditieteams rond de thema's circulaire economie, ondernemerschap & innovatie, vitaliteit & zorg en wonen, die het perspectief voor de regio in kaart brachten. Daarnaast liet de bank een uitgebreid economisch [...]

Van Schulden naar Kansen

Van schulden naar kansen is een landelijke coalitie van zo'n twintig bedrijven die samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van betalingsachterstanden en probleemschulden. Op initiatief van Delta Lloyd Foundation delen zij kennis en werken ze aan oplossingen die gezond betaalgedrag bij klanten mogelijk maken en bevorderen. Zodat zij weer grip op hun financiën en op hun leven krijgen. Spirit of the Age is vanaf de start betrokken om de coalitie inhoud, structuur en vorm te [...]

Het nieuwe doen in de zorg

Hoe creëren we bewustwording over dat er nieuwe vormen van samenwerking nodig zijn in zorg en welzijn? En inspireren we alle partijen die daar een rol in spelen om kritisch naar zichzelf te kijken en gedragspatronen te herkennen die verandering in de weg staan? Dat was de vraag van Robuust aan Spirit of the Age. Samen bereidden we een inspiratiedag voor waarop bestuurders en managers uit de zorg- en welzijnssector met elkaar in dialoog gingen [...]

Dichterbij de oorsprong

Eind 2015 presenteerde Rabobank Nederland haar nieuwe strategie. De kern: dichterbij de oorsprong. Dat wil zeggen: beter worden in wat Rabobank is, de enige coöperatieve maatschappelijke bank van Nederland. Een structurele dialoog met de samenleving hoort daar onlosmakelijk bij. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit en waardering van dialoogvoering door de Rabobank, heeft Spirit of the Age deze onderzocht. Op basis van deze analyse hebben we een aanpak voor dialoog en verslaglegging voor 2016 [...]

Ga naar de bovenkant