Hoe creëren we bewustwording over dat er nieuwe vormen van samenwerking nodig zijn in zorg en welzijn? En inspireren we alle partijen die daar een rol in spelen om kritisch naar zichzelf te kijken en gedragspatronen te herkennen die verandering in de weg staan? Dat was de vraag van Robuust aan Spirit of the Age. Samen bereidden we een inspiratiedag voor waarop bestuurders en managers uit de zorg- en welzijnssector met elkaar in dialoog gingen over wat er nodig is voor een goede samenwerking. Het antwoord: vertrouwen.

Robuust

ROS Robuust is een regionale ondersteuner voor eerstelijns zorginstellingen in het zuiden van het land. Met een team van programmamanagers ondersteunen ze diverse veranderingstrajecten in Brabant, Limburg en Zeeland die gericht zijn op een betere kwaliteit en samenwerking van de gezondheidszorg zodat mensen gezond blijven en de kosten beperkt worden. Samenwerkingspartners van Robuust zijn managers en bestuurders van zorg- en welzijnsinstellingen (huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, GGD’s), zorgverzekeraars en kennisinstellingen.

Voor de inspiratiedag mobiliseerde Spirit of the Age uit haar netwerk 10 gespreksleiders en een aantal verslagleggers, waaronder een illustrator.

Verandermanagers

De zorg is bezig met een enorme transitie: van geïnstitutionaliseerde structuren gericht op medische zorg aan patiënten naar flexibele netwerken gericht op preventie, zorg en welzijn van iedereen. Dat vraagt om andere rollen en samenwerkingsvormen. Robuust speelt daar op in door middel van proeftuinen en vernieuwende programma’s. Dat betekent ook voor de mensen van Robuust een veranderende rol: van ondersteunend naar leidend. De inspiratiedag was ook bedoeld om de programmamanagers hier bewust van te maken.

Zorgvuldig

De hele voorbereiding, briefing en communicatie van de inspiratiedag en dialoog gebeurde met grote zorgvuldigheid: overal was goed over nagedacht. Wij adviseerden over het programma, de uitnodigingen, de zaalinrichting en tafelschikking tot en met de verslaglegging en communicatie. En zorgden dat alle gespreksleiders, verslagleggers en programmamanagers goed gebrieft waren. Dit leidde er toe dat iedereen betrokken was en actief meedeed.

Vertrouwen

De dag werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling met Mentimeter, een online stemtool die iedereen met een smartphone kan bedienen. Daaruit bleek dat de deelnemers de gekozen aanpak met de dialoog zeer hadden gewaardeerd en de programmamanagers concludeerden dat deze gespreksvorm ook heel goed past bij hun nieuwe rol als verandermanagers. Maar de belangrijkste voorwaarde voor ‘ het nieuwe doen’, zoals Robuust de nieuwe manier van samenwerken noemt, is vertrouwen.

Lees hier het online magazine dat Robuust maakte naar aanleiding van de bijeenkomst.