In oktober en november 2017 zijn zo’n 1000 medewerkers van UWV in dialoog gegaan over de visie 2018 – 2022. De uitnodiging aan alle medewerkers om hierover mee te denken, kwam van de Raad van Bestuur en werd gecombineerd met het vieren van het 15-jarig bestaan van UWV.

Na een periode van reorganisatie en bezuinigen zet UWV in op het doorbouwen aan klantgerichtheid, vakmanschap en voldoen aan de resultaatverplichtingen die de organisatie heeft.

Vanuit Spirit of the Age hebben we samen met het team van Concern Communicatie het dialoogtraject vormgegeven. Deze vruchtbare samenwerking leidde tot 22 dialoogsessies van Groningen tot Venlo en van Alkmaar tot Arnhem. Door het hele land werd aan dialoogtafels gevraagd naar ervaringen, ambities, wat er nodig is en wat men mee wil geven aan de Raad van Bestuur. Een enorme rijke oogst is het resultaat.

De dialogen werden geleid door UWV-medewerkers die vooraf door Leerweg Dialoog getraind werden. Een prachtige investering in 60 mensen die meerdere sessies in actie kwamen om hun collega’s in het gesprek te begeleiden. Ook van waarde voor het proces was dat de Raad van Bestuur op alle dialoogsessies in het land aanwezig was en deelnam aan de dialoog.

De reeks dialogen wordt in januari aangevuld met dialogen met de cliëntenraad, de medezeggenschapsraad en een aantal stakeholders. De analyse van alle input gecombineerd met kwantitatief trendonderzoek resulteert in het voorjaar van 2018 in de nieuwe visie voor UWV.

Het dialoogtraject maakte zichtbaar dat naast de bijdrage aan een aangescherpte visie voor UWV, de waarde van de dialoog zit in de uitwisseling van ervaringen tussen mensen van verschillende kantoren, afdelingen en functies, waardoor onderling begrip ontstaat en een beeld van benodigde samenwerking. De evaluatie van het traject later dit jaar gaat natuurlijk nog veel meer inzichten opleveren. Daarover later meer!