Project omschrijving

De Auris Groep geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris (1500 medewerkers) onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is en voor elke leeftijd.

De vraag van de Auris Groep aan Spirit of the Age was om met de hele organisatie een dialoog op gang te brengen over een wezenlijke ontwikkeling die gaande is in het onderwijs. Het gaat om passend onderwijs, een beweging om steeds meer kinderen in het reguliere onderwijs te laten deelnemen in plaats van in het speciale onderwijs. Dat betekent nogal wat voor de organisatie die expert is in het speciaal onderwijs.

Omdat deze ontwikkeling naar ondersteuning binnen het regulier onderwijs een gegeven is, staat in het dialoogtraject de dialoogvraag centraal hoe dit vorm te geven. “Hoe gaan wij kinderen naar en in het regulier onderwijs begeleiden?” En dat is een interessante én spannende vraag voor professionals die kinderen graag het beste wat ze in huis hebben willen bieden. Daarvoor wil de Auris Groep dan ook graag alle ervaring, kennis, vaardigheden en wijsheid mobiliseren, die in de organisatie aanwezig is.

En dat lukt! Wij hebben 24 dialoogbegeleiders opgeleid en die begeleiden nu door het hele land dialoogtafels waaraan steeds zeven medewerkers – zo gemêleerd mogelijk – met de dialoogvraag aan de slag gaan. Ze delen ervaringen, dromen samen over de ideale toekomst van de Auris Groep en denken praktisch na over te nemen stappen en hun eigen rol daarin. De reacties van de medewerkers om op deze wijze met elkaar te spreken, zijn enthousiast. Ze vinden het inspirerend en zinvol. Zie hiernaast het beeld van hoe de deelnemers een bijeenkomst hebben ervaren.

Inmiddels heeft hierdoor al een kwart van de organisatie bijgedragen aan het vormgeven van deze beweging in de Auris Groep. Een beweging die de organisatie toekomstbestendig gaat maken en ervoor zorgt dat iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal de allerbeste hulp blijft krijgen.

En de toegift is dat de dialoog ook als vorm aanslaat en past bij de Auris Groep. Diverse directeuren verkennen de mogelijkheden om dialoog ook voor andere vraagstukken te gaan toepassen. Daarmee ontstaat het begin van een dialogische beweging in de organisatie als geheel.