Project omschrijving

Dankzij enthousiaste interne dialoogambassadeurs bij het UWV en in het bijzonder bij sociaal medische zaken (onder meer verzekeringsartsen), wordt dialoog een steeds meer gebruikte wijze van met elkaar in gesprek gaan. Vooral als er iets te verkennen of onderzoeken valt samen, is het een gespreksvorm waar het UWV voor kiest.

Spirit of the Age ondersteunt het UWV vooral in het creëren van een groep goed getrainde en geoefende dialoogbegeleiders. Vooral medewerkers van Communicatie en HR volgen nu meerdaagse trainingen en intervisie om overal binnen het UWV ingezet te kunnen worden. De focus ligt op dit moment nog op Appreciative Inquiry dialoog, maar ook andere methodieken raken steeds meer bekend. Bovendien melden de dialoogbegeleiders dat ze de basisprincipes van dialoog ook in andere contexten gaan toepassen, zoals lastige gesprekken.

We wensen het UWV heel veel dialoog toe!