Project omschrijving

Op 4 oktober kwamen zo’n 30 sociale pioniers van het eerste uur bijeen in het Social Label Lab in Den Bosch om stil te staan bij wat tien jaar ondernemen in het sociaal domein heeft opgeleverd en wat er nodig is om sociale innovatie in de participatiemaatschappij te verduurzamen. Spirit of the Age was een van de initiatiefnemers. Enkele conclusies:

  • De tijd van pionieren is voorbij, de succesvolle initiatieven zijn volwassen en zoeken gelijkwaardige samenwerkingspartners die continuiteit en financiële zekerheid bieden. Funding Plus noemt dit investeren 3.0, waarbij niet alleen in het project of de organisatie wordt geinvesteerd, maar in het hele systeem.
  • Sociaal ondernemen wordt nog te vaak gezien als liefdadigheid en vrijwilligerswerk, terwijl het om professionele organisaties gaat, met klanten, personeel en jaarplannen en budgetten. We noemen sociaal ondernemen daarom voortaan: ondernemen met maatschappelijke meerwaarde.
  • Gemeentes willen wel samenwerken, maar hebben moeite om sociale initiatieven met meervoudige impact te koppelen aan de (verkokerde) beleidsagenda’s en budgetten. Een integrale aanpak is nodig om de R&D van de participatiemaatschappij te honoreren en verankeren.
  • Veel maatschappelijke ondernemers willen wel meewerken aan het ontwerpen van duurzame organisatie- en financieringsvormen, maar hebben vaak onvoldoende tijd en energie om dit te doen. Ze hebben wel behoefte aan ‘lokale tankstations’.

Kortom, het is tijd voor verandering en daarvoor moeten ondernemers en investeerders de krachten bundelen. Onder het motto van pionieren naar engineeren verbindt het samenwerkingsverband Sustainable Social Value initiatieven en onderzoek voor de ontwikkeling van duurzame en gelijkwaardige samenwerking tussen ondernemers en investeerders, zoals Funding Plus, The Impact Academy. Spirit of the Age helpt deze coalitie verder te ontwikkelen.