Project omschrijving

Er is veel gebeurd in 2019. Naast een succesvolle open training die we in het voorjaar verzorgden, gaven we bij een aantal organisaties mooie in-company trajecten vorm. Daarnaast groeide de behoefte om ons aanbod te verdiepen. Een oproep van de deelnemers aan de driedaagse training was de laatste aanmoediging om concreet gevolg te geven aan deze wens. De inspanningen resulteren in oktober 2019 in een nieuw aanbod: de Leerweg Dialogische Grondhouding.

Leerweg Dialogische Grondhouding
Deze elf maanden durende Leerweg is voor mensen die inmiddels ruime ervaring hebben opgedaan met het begeleiden van dialoog en/of de eerste Leerweg hebben gevolgd. Bij wie het denken over de waarde van dialoog is gestimuleerd. Voor hen die dialoog verder wilen integreren in zichzelf, hun omgang met anderen en werk.
Sinds de start van Leerweg Dialoog in 2014 heeft de dialoog kennis en ervaring van Renate en mij zich verder verdiept en hebben we ons netwerk en praktijk verbreed. We zijn ons nog bewuster geworden van de waarde van een dialogische grondhouding ten aanzien van onszelf, anderen en de relatie.
In de nieuwe, verdiepende Leerweg Dialogische Grondhouding is er de ruimte om de waarde van deze grondhouding samen verder te doorgronden. Om van hieruit ons persoonlijke, dialogische leiderschap te ontwikkelen. Wij begeleiden de deelnemers door veel verschillende ervaringen uit te wisselen, tijd te bieden voor persoonlijke en gezamenlijke reflectie en het gesprek hierover met elkaar te voeren. De basisprincipes zoals beschreven in het eerder gepubliceerde artikel vormen het uitgangspunt voor deze Leerweg. Ze worden aangevuld met elementen uit het werk van onder meer Bill Isaacs, Margaret Wheatley, Otto Scharmer, Marie-Eve Marchand, Chris Argyris en Paulien Assink.

Partnerschap rond Leergang Leiderschap en Dialoog
Zeer recentelijk is Leerweg Dialoog in de persoon van Olga een partnerschap aangegaan met Kees Voorberg, Rens van Loon (Universiteit Tilburg), Monique Montijn, John van Balen, Flip Dikker (Dialoogplein) en Klaas IJkema (IMO). De intentie van het partnerschap is om in 2020 een aanbod rond Leiderschap en Dialoog in de wereld te zetten. John van Balen, Klaas IJkema hebben het initiatief genomen en de anderen betrokken vanwege hun aanvullende expertise. Het is een partnerschap waar veel energie in zit blijkt uit de eerste ontmoetingen. Zodra er meer over te delen is, zullen we hierover communiceren in onze nieuwsbrief en op de website.

Training Dialoog Begeleiden start maart 2020
Op 18 maart 2020 starten we weer met een drie-en-half-daagse training in dialoog begeleiden. Tijdens deze training bieden we je waardevolle gesprekken aan en leer je tegelijkertijd hoe je zelf een dialoog kunt leiden. Na afloop van de training ben je daardoor in staat een gesprek op een meer diepgaande en verbindende manier te voeren. Je hebt verschillende dialogische vaardigheden op zak die in veel omstandigheden van waarde zijn. De training heeft nog een paar plekken beschikbaar.
Heb je interesse? Dan vind je hier meer informatie.